Om skolan

 

Dyslexiskolan vänder sig till Dig som har läs- och skrivproblem, samt till dem som kommer i kontakt med personer med detta handikapp dvs. arbetsgivare, lärare, personal på Försäkringskassor, handläggare på Arbetsförmedlingar, kuratorer, personalansvariga och anhöriga.

Barn, ungdomar och vuxna med specifika läs- och skrivproblem erbjuds undervisning av lärare med stor erfarenhet och bred specialpedagogisk utbildning.  Även de med en lättare form av läs- och skrivsvårigheter som har behov av att repetera t.ex. stavningsregler eller vill utveckla sin läsning, kan vända sig till Dyslexiskolan.

Skolan präglas av en god, stödjande och uppmuntrande atmosfär.

På Dyslexiskolan
•  kartläggs läs- och skrivförmågan genom standardiserade tester
•  utarbetas individuella åtgärdsprogram
•  utfärdas intyg för den som skall skriva högskoleprov samt skriva teoriprov för körkort

Undervisningen sker individuellt där kunskap och empati är nyckelord i arbetet med skolans elever.

På Dyslexiskolan tränar du det som är svårast för just Dig. Lär dig hur du kan göra för att lättare kunna följa studierna i skolan och också att använda datorn som ett hjälpmedel. Hur och när du ska träna kommer du och din lärare gemensamt överens om. Du har stora möjligheter att själv påverka hur din undervisning ska se ut. Är du motiverad och tycker att det är viktigt att träna din läsning och skrivning kommer du snabbt att se många positiva resultat.