Referenser

 

SEB
 
Ericsson
Posten
 
SJ
 
Scania
 
Skanska
Regeringskansliet
SL
 
Svenska Bostäder
Arbetsförmedlingen
 
Försäkringskassan
 
Karolinska Institutet
  Banverket
 
Vägverket
AMI
Arbetsmiljöverket
 
Kommunal, Stockholms län
 
Trygghetsstiftelsen
Stockholms skolor
 
Utbildningsförvaltningen
 
Stockholms Stadsteater
 
Kommerskollegium