För skolpersonal

 

Vid behov erbjuder vi helg- och kvällskurser då företag och skolor kan få information och/eller utbildning efter egna behov och önskemål.

Vi ordnar studiedagar med kontinuerlig uppföljning under hela läsåret för handledning av lärare och skolledare exempelvis genomgång av tester/utredningar och tips om hur man hjälper dyslektiska elever i studiesituationen.