Länkar

 

Organisationer och Föreningar:

Dyslexiförbunder FMLS

TPB- Talboks- och punktskriftsbiblioteket

HSO- Handikappförbundens samarbetsorgan

Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FOB)

Internationella Föreningar:

International Dyslexia Association

European Dyslexia Association

British Dyslexia Association

World Dyslexia Network Foundation

Myndigheter mm:

Skolverket – dyslexi, följdverkningar för elevens studier

Specialpedagogiska Institutet

HI- Hjälpmedelsinstitutet

Högskoleverkets webbplats för studentinformation

Myndigheten för skolutveckling

HO- Handikappombudsmannen