Utredning & intyg

 

En utredning innehåller följande moment:

Utredningen sammanställs skriftligt där resultatet av testerna redovisas. Till varje moment av utredningen skrivs även ett åtgärdsprogram, som bl.a. innehåller råd och hjälp till lärare om hur man går vidare i träningen, samt förslag på läromedel och kompensatoriska hjälpmedel.

Åtgärdsprogrammet är således av stor vikt för pedagogerna som arbetar med eleven.

Dyslexiskolans specialpedagoger utfärdar intyg åt personer med läs- och skrivsvårigheter som skall skriva högskoleprov eller skriva teoriprov för körkort.

Dessa intyg ger den som skriver provet rätt till vissa lättnader som t.ex. längre skrivtid, muntliga förhör etc.

OBS! Behörighet för utredningar till högskola/högskoleprovet