Studiestöd

 

Vi hjälper även många elever, i olika åldrar, i deras dagliga skolarbete.

Eftersom den ordinarie skolans krav kan uppfattas som allt för stora kan det därför krävas extra insatser utöver dem som skolan kan erbjuda. Det kan vara alltifrån hjälp med läxor och studieteknik till annat stöd eller för att uppnå ett visst kunskapskrav eller betyg.

Vi har många ungdomar som kommer till oss några gånger i veckan för undervisning efter den ordinarie skolans slut. Tack vare detta extra stöd har de nått en betygsnivå som de inte skulle gjort annars.