För företag

 

Dyslexiskolan erbjuder företag en möjlighet att hjälpa sina anställda att på ett effektivt och snabbt sätt öka sin arbetskapacitet.

Läs- och skrivsvårigheter är oftast ett hinder i arbetslivet som försvårar för den anställde att prestera fullt ut. Att få hjälp att hantera sina problem genererar en stor mänsklig vinst, bättre självförtroende såväl som en effektivare anställd.

På Dyslexiskolan har vi stor erfarenhet av att arbeta med utbildning av personal från både den offentliga och den privata sektorn. Vi arbetar kontinuerligt med flera av Sveriges största företag inom många olika verksamhetsområden.

Den kostnad som företaget väljer att ta i samband med en påbörjad utbildning tjänas snabbt in av en kompetent och motiverad arbetstagare.

Utbildningen präglas av en stor flexibilitet då vi tillsammans med den anställde och dennes arbetsgivare, skräddarsyr en åtgärdsplan som är lämplig. Det kan vara allt från en intensivkurs till en längre period med ett par korta lektionspass i veckan, detta för att minimera bortfallet från ordinarie arbetstid så mycket som möjligt.

Här finns referenser med exempel på företag och myndigheter som vi samarbetar med.